na tej stronie na innych stronachŻyciorys

1989 matura, II LO im. Stefana Batorego w Warszawie
1995 mgr inż. na kierunku technologia chemiczna, specjalność technologia materiałów wysokoenergetycznych,
Wydział Chemii, Politechnika Warszawska,
praca dyplomowa: "Synteza i badanie azydkowych pochodnych związków wysokocząsteczkowych"
1995–2004 asystent
Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych, Wydział Chemii, Politechnika Warszawska
2004 dr nauk chemicznych,
Wydział Chemii, Politechnika Warszawska,
rozprawa: "Zastosowanie chromatografii SEC i HPLC do analizy polimerowych materiałów energetycznych i ich mieszanin"
2004–2005 adiunkt,
Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych, Wydział Chemii, Politechnika Warszawska
2005– adiunkt,
Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna, Wydział Technologii Drewna, SGGW w Warszawie
2008–2012 członek Rady Wydziału,
przedstawiciel nauczycieli akademickich niebędących samodzielnymi pracownikami naukowymi
2008–2012 członek Wydziałowej Komisji Dydaktyki
2009–2012 kierownik Zakładu Nauki o Drewnie,
w Katedrze Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna
2009–2011 opiekun sekcji chemicznej Koła Naukowego Technologów Drewna
2010–2012 przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
2010–2012 pełnomocnik Dziekana WTD ds. jakości kształcenia
2011 nagroda Rektora - zespołowa II st. za osiągnięcia naukowe
2011– opiekun Koła Chemicznego Technologów Drewna
2012– członek Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
przedstawiciel nauczycieli akademickich niebędących samodzielnymi pracownikami naukowymi
2012 wyróżnienie Prorektor ds. Dydaktyki w konkursie "Mistrz edukacji" w kategorii "Mistrz Kół Naukowych"
2012– członek Senackiej Komisji ds. Nauki, Wdrożeń i Upowszechniania Wiedzy
2012 nagroda Rektora - zespołowa II st. za osiągnięcia naukowe
2013 wyróżnienie Prorektora ds. Dydaktyki w konkursie "Mistrz edukacji" w kategorii "Mistrz Kół Naukowych"
do góry


Doświadczenie dydaktyczne

do góry


Współpraca


Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW

Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej

Wydział Leśny SGGW

Wydział Inżynierii Produkcji SGGW

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Instytut Badawczy Leśnictwa

Wydział Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie

Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne

Nitroerg S.A.

Nitro-Chem S.A.

Castorama Polska Sp. z o.o.

AURAEKO Organizacja Odzysku SEE S.A.

Spółdzielnia Pracy „ERDAL” w Krakowie

Elta Polska Sp. z o.o.

AMMONO

Eco-In Sp. z o.o.

Agencja Rozwoju i Ochrony Produktów
do góry